صفحه نخست

Power-and-Energy-Festival-Final-Poster-header.JPG

نخستين جشنواره و فن بازار تخصصي

صنعت برق ايران

همزمان با بيست و سومين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران

23 الي 26 آبان 1402

خدمات و مزیت های فن بازار

بازاریابی‌محصولات‌و‌فناوری‌های‌شركت‌های‌دانش‌بنیان‌/‌فناور
 شناسایی ‌و ‌تامین‌فناوری‌ها محصولات ‌مورد ‌نیاز ‌صنایع ‌و ‌شركت‌های ‌بزرگ ‌دولتی ‌و‌ غیر‌دولتی
ارزیابی ‌و‌ارزش گذاری‌فناوری
جلب ‌سرمایه‌گذاری ‌برای‌طرح‌های‌فناوری‌"با‌توجیه‌اقتصادی"
انتقال ‌فناوری ‌بین‌المللی ‌و ‌داخلی
ارائه ‌تسهیلات‌ مالی ‌در ‌زمینه ‌توسعه ‌بازار ‌محصولات‌ و‌ رونق‌فضای‌كسب‌ و كار ‌دانش ‌بنیان‌ در كشور
برگزاری‌نشست‌های‌تخصصی‌انتقال‌فناوری‌بین‌المللی/‌تورهای‌تخصصی‌فناوری
برگزاری‌فستیوال‌های‌اختراعات‌در‌حوزه‌های‌تخصصی/‌رویدادهای‌بهره‌برداری‌از‌فناوری‌های‌داخلی
 و‌...

 

ضرورت برگزاری جشنواره و فن بازار صنعت برق و انرژی
 تعمیق سطح ارتباطات پژوهشی و فناوری میان صنایع(اعم از دولتی و خصوصی) و فناوران و دانشگاهیان
 تسهیل و تسریع در رشد فرایندهای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآورانه با رویکرد حل چالش های کنونی و آینده صنعت برق و انرژی
 ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و فناوری توسط اساتید برجسته دانشگاهها و متخصصین صنعت در راستای جهت دهی به فعالیتهای پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز فناوری کشور


اهداف جشنواره و فن بازار صنعت برق ایران
 شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور دارای محصولات و خدمات فناورانه (سمت عرضه)
 معرفی نیازهای فناورانه شرکت های دولتی و بخش خصوصی به جامعه فناوران و نخبگان (سمت تقاضا)
 شبکه سازی و تسهیل در تبادل بازار بین طرفین عرضه و تقاضا
 کشف زمینه‌های جدید جهت ورود و فعالیت هسته های فناور مستعد
 کمک به تامین مالی اجرای ایده ها و طرح های فناورانه و نوآورانه

برنامه های هدف گذاری شده در جشنواره و فن بازار صنعت برق و انرژی
 معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه صنعت برق و انرژی
 ایجاد بستر جهت معرفی ایده‌ها و طرح های فناورانه
 فرصت تجاری سازی یافته های پژوهشی
 بازاریابی محصولات و خدمات فناورانه
 معرفی نیازهای فناورانه صنایع و شبکه سازی میان فناوران، شرکتهای دانش بنیان و صنایع متقاضی فناوری
 توانمندسازی و حمایت از شکل گیری بازار پژوهش و فناوری از طریق:
• ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه مالکیت فکری و ثبت اختراع
• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه های تخصصی
• ارایه خدمات در خصوص سرمایه گذاری مشترک جهت تجاری سازی
• برگزاری نشست‌های تخصصی تبادل فناوری، معرفی محصولات و خدمات فناورانه و انعقاد تفاهم نامه/ موافقت نامه ها

از جامعه  دانشگاهی هستم
جویای کار هستم
تقاضای فناورانه دارم
محصولی فناورانه در حوزه‏ برق و انرژی دارم
تقاضاهای شرکت‏های دولتی در حوزه برق و انرژی را اطلاع دهید
می‏ خواهم در کارگاه‌‌های علمی و آموزشی شرکت کنم
ایده فناورانه در حوزه برق و انرژی (TRLکم‏تر از 4) دارم

 

logo1024.jpg